Государственное учреждение образования «Мётченский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района»

Государственное учреждение образования «Мётченский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района»

телефон: +375177777560
222146 Минская область, Борисовский район, д. Н. Мётча, ул. Школьная, 9а

Инновационный проект

Тытульны ліст. Смотреть здесь

«Укараненне этнакультурных тэналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі»

Вынікі

  •  Сфарміраванасць у суб’ектаў адукацыйнага працэсу этнакультурнай компетэнтнасці.
  •  Сфарміраванасць у педагогаў упраўленчай кампетэнцыі на аснове сучасных прынцыпаў менеджменту.
  •  Стварэнне аб’яднанняў па інтарэсах шляхам падрымкі ініцыятыў вучняў, педагагічных работнікаў, законных прадстаўнікоў і сацыяльных партнёраў.

Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі эфектыўнасці вынікаў інавацыйнай дзейнасці распрацаваны на падставе тэорыі этнакультурнай адукацыі А.Б. Афанасьевай, кандыдата мастацтвазнаўства, дацэнта кафедры мастацкай адукацыі дзіцяці Інстытута дзяцінства Расійскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя А.І.Герцэна

Звесткі аб удзельніках

 

Ссылка на размещенные материалы на google-диске https://yadi.sk/d/J0HzylyUW-_tDw

 

 

 

Паказчыкі

Інструментарый

І ступень агульнай сярэдняй адукацыі

Кагнітыўна-пазнавальны (ведавы) крытэрый

Веды  пра этнакультуру беларусаў

Анкетаванне, аналіз адукацыйных вынікаў

Ступень адэкватнасці (правільнасць) і паўната аб’ёму ведаў

Эмацыянальна-матывацыйны крытэрый

Эмацыянальны водгук, цікавасць да з’явы этнакультуры

Колькасныя паказчыкі (удзел у мерапрыемствах)

Фіксацыя водгуку па знаку (падабаецца, не падабаецца) і асэнсавання (чаму?), цікавасць (пасіўная, эпізадычная, пастаянная, актыўная); матывацыя: няўстойлівая, спантанная, устойлівая

Аксіялагічны (каштоўнасна-арыентаваны) крытэрый

Разуменне каштоўнасцей этнакультуры

Анкетаванне, маніторынг

Прызнанне каштоўнасці відаў, элементаў, маральных, ідэйна-сэнсавых асноў этнакультуры

Творчыя работы этнаграфічнага характару

Дзейнасны крытэрый

Дзейнасны вопыт культуралагічнай адпаведнасці паводзін, захаванне

норм этнаэтыкету, талерантная пазіцыя ва ўзаемаадносінах

Назіранне, анкетаванне, творчыя работы

Наяўнасць вопыту, ступень яго развіцця ў побыце, на свяце, у абрадзе, ва ўзаемаадносінах з аднагодкамі, з людзьмі старэйшага і малодшага ўзросту

Творчы крытэрый

Вопыт творчасці ў этнакультурнай традыцыі ў сучасных формах, у супрацоўніцтве з прадстаўнікамі іншых этнасаў

Колькасныя паказчыкі (удзел у творчых аб’яднаннях), творчыя работы

Стварэнне варыянтаў тэкстаў, напеваў, элементаў харэаграфіі,  дзеянні на аснове ведаў і валодання традыцыйнымі формамі

ІІ ступень агульнай сярэдняй адукацыі

Кагнітыўна-пазнавальны (ведавы) крытэрый

Сістэма ведаў пра этнакультуру, яе марфалогію, функцыі

Анкетаванне, аналіз адукацыйных вынікаў

Ступень адэкватнасці (правільнасць) і паўната аб’ёму ведаў

 

Эмацыянальна-матывацыйны

Эмацыянальны водгук, цікавасць да з’явы этнакультуры, неабходнасць больш даведацца і засвоіць вобразы ў працэсе адукацыі і самаадукацыі

Колькасныя паказчыкі (удзел у мерапрыемствах)

Фіксацыя водгуку па асэнсаванні, цікавасць (пасіўная, эпізадычная, пастаянная, актыўная); матывацыі: няўстойлівая, спантанная, устойлівая

 

Аксіялагічны (каштоўнасна-арыентаваны)

Разуменне каштоўнасцей этнакультуры, адносіны і ўсведамленне яе каштоўнасцей і пераемнасці ў развіцці культуры

Анкетаванне, маніторынг

 

Прызнанне каштоўнасці відаў, элементаў, маральных, ідэйна-сэнсавых асноў этнакультуры, здольнасць абнавіць свае адносіны і разуменне этнакультурных каштоўнасцей

Якасць творчых работ паводле экспертных ацэнак

Дзейнасны крытэрый

Дзейнасны вопыт культуралагічнай адпаведнасці паводзін, свядомае выкарыстанне норм этнаэтыкету, аб'ектыўная і талерантная пазіцыя ва ўзаемаадносінах з аднагодкамі і людзьмі старэйшага ўзросту

Назіранне, анкетаванне, творчыя работы

Наяўнасць вопыту, ступень яго развіцця ў побыце, на свяце, у абрадзе, ва ўзаемаадносінах з аднагодкамі, з людзьмі старэйшага і малодшага ўзросту

 

Творчы крытэрый

Вопыт творчасці ў этнакультурнай традыцыі ў сучасных формах, у супрацоўніцтве з прадстаўнікамі іншых этнасаў

Колькасныя паказчыкі (удзел у творчых аб’яднаннях), творчыя работы

Стварэнне варыянтаў тэкстаў, напеваў, харэаграфічнага руху, драматургічныя павароты дзеянні на аснове ведаў і валодання традыцыйнымі формамі; творчая камунікацыя

 

ІІІ ступень агульнай сярэдняй адукацыі

Кагнітыўна-пазнавальны (ведавы)

Сістэма ведаў пра этнакультуру розных відаў і рэгіёнаў, яе марфалогію, функцыі і сувязі

Анкетаванне, аналіз адукацыйных вынікаў

Ступень адэкватнасці (правільнасць) і паўната аб’ёму ведаў

Эмацыянальна-матывацыйны

Эмацыянальны водгук, цікавасць да з’явы этнакультуры, неабходнасць больш даведацца і засвоіць вобразы ў працэсе адукацыі і самаадукацыі

Колькасныя паказчыкі (удзел у мерапрыемствах)

Фіксацыя водгуку па  асэнсаванні (чаму?), цікавасці (пасіўная, эпізадычная, пастаянная, актыўная); матывацыі: няўстойлівая, спантанная, устойлівая

Аксіялагічны

(каштоўнасна-арыентаваны)

Разуменне каштоўнасцей этнакультуры, усведамленне яе прыроды і пераемнасць у развіцці культуры

Анкетаванне, маніторынг

 

Прызнанне каштоўнасці відаў, элементаў, маральных, ідэйна-сэнсавых асноў этнакультуры, здольнасць абнавіць свае адносіны і разуменне этнакультурных каштоўнасцей

Якасць творчых работ паводле экспертных ацэнак

Дзейнасны крытэрый

Дзейнасны вопыт культуралагічнай адпаведнасці паводзін, захаванне

норм этнаэтыкету, аб'ектыўная і талерантная пазіцыя ва ўзаемаадносінах

Назіранне, анкетаванне, творчыя работы

Наяўнасць вопыту, ступень яго развіцця ў побыце, на свяце, у абрадзе, ва ўзаемаадносінах з аднагодкамі, з людзьмі старэйшага і малодшага ўзросту, у міжкультурным узаемадзеянні

 

Творчы

Вопыт творчасці ў этнакультурнай традыцыі, у рэгіянальнай спецыфіцы, у сучасных формах, у супрацоўніцтве з прадстаўнікамі іншых этнасаў

Колькасныя паказчыкі (удзел у творчых аб’яднаннях), творчыя работы

Стварэнне варыянтаў тэкстаў, напеваў, харэаграфічнага руху, драматургічныя павароты дзеяння на аснове ведаў і валоданнея традыцыйных формаў; творчая камунікацыя

 

Уключэнне педагогаў у даследчую дзейнасць у рамках рэалізацыі інавацыйнага праекта

Міні-даследаванне педагогаў

 

Кантэнт-аналіз

Авалоданне педагогамі этнакультурнымі тэхналогіямі

Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій

Колькасць педагогаў, якія валодаюць тэхналогіямі

 

Кантэнт-аналіз

Устойлівая матывацыя выкарыстання этнакультурных тэхналогій

 

Узровень матывацыі

Анкетаванне

Якасць кіравання інавацыйным працэсам                                                           

Наяўнасць сістэмы стымулявання педагагічных работнікаў.

Маніторынг, аналіз і кантроль якасці інавацыйнай дзейнасці.

Рацыянальнае планаванне інавацыйнай дзейнасці.

Анкеты, маніторынгавыя мерапрыемствы

 

Узаемадзеянне ўсіх удзельнікаў інавацыйнай дзейнасці

Усталяванне партнёрскіх сувязей.

Усведамленне новай ролі ў адукацыйным працэсе. Задавальненне запытаў бацькоў на адукацыйныя паслугі.

Спрыяльны псіхалагічны клімат.

Анкеты, маніторынгавыя мерапрыемствы

 

Задаволенасць вынікамі інавацыйнай дзейнасці  

Ступень задаволенасці ўсіх суб'ектаў адукацыйнага працэсу школы інавацыйнай дзейнасцю

Анкеты

Матывацыя педагогаў да трансляцыі інавацыйнага прафесійнага вопыту

Колькасць публікацый, семінараў

 

Метад экспертных ацэнак

Стварэнне інфармацыйнай прасторы па выніках вопыту

Колькасць аўтарскіх метадычных прадуктаў

Метад экспертных ацэнак

Узровень сфарміраванасці асобы вучня як носьбіта этнакультурных каштоўнасцей    

Узровень авалодання моўнай, маўленчай, інфармацыйнай, культурнай кампетэнцыямі

 

Анкеты, маніторынгавыя мерапрыемствы

 

Арганізацыя факультатыўных заняткаў і іх рэалізацыя

Колькасная наяўнасць праграмм, якія рэалізуюцца ва ўстанове адукацыі (колькасць і % ахопу вучняў факультатыўнымі заняткамі і заняткамі па інтарэсах)

Анкеты, маніторынгавыя мерапрыемствы

 

Далучэнне да этнакультурнай прасторы

Колькасць мерапрыемстваў і колькасць наведвальнікаў музеяў, выстаў, экскурсій, сустрэч  і г.д.

Анкеты, маніторынгавыя мерапрыемствы

 

Версия сайта для слабовидящих